Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Net als u vinden wij het belangrijk dat er zorg wordt gedragen voor mens, maatschappij en milieu. Daar zijn we dan ook heel druk mee bezig. We kijken goed om ons heen. En waar we kunnen, dragen we ons steentje bij.

Medewerkers

  • Wij zorgen voor voldoende (bij)scholing van onze medewerkers en leerlingen.
  • Wij bevorderen daar waar mogelijk de gezondheid van onze medewerkers.
  • Wij hebben continu aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers.

Milieu

  • Wij gaan efficiënt om met materialen en grondstoffen. Bij inkoop voor onze projecten houden we zoveel als mogelijk rekening met duurzame producten/diensten, bij voorkeur voorzien van milieukeurmerk;

Duurzaamheid

  • Wij houden zoveel mogelijk rekening met het inkopen van duurzame producten/diensten.

Maatschappij

Wij ondersteunen daarom (lokale) verenigingen, maatschappelijke doelen, maar ook scholen. Zo bezoeken de leerlingen van de plaatselijke basisschool ieder jaar ons bedrijf om een indruk te krijgen van de wereld buiten de school. Ook sponsoren wij scholen of nemen deel aan een ‘techniekdag’. Daarnaast dragen we bij aan goede doelen, stichtingen, sportverenigingen en lokale evenementen.

Maak een afspraak!